Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

«Ατσιάττιστα - Ξητσάττιστα» (απόσπασμα) / Αριστοτέλους Τάσος «Πόσει αγάπην όμορφη, τζοιμάται μες στες έννοιες
Πόσει αγάπην άνοστην
 τζοιμάται μεθυσμένος». (σελ. 9)

«Πάνω στον σκάρνον έκατσεν, καβάλλαν η καμήλα
 τζ΄ ο σκάρνος ετραππήησεν
τζ΄εκάτσαν πα’ στην μούγιαν». (σελ.11)

 «Δώσμου, λαλώ σου, δκυό φιλιά τζ’ ο κόσμος εν δικός μου
 τζ’ ας ιγρωστώ ποτζεί ποδά
 τα μαλλωτζιέφαλά μου». (σελ.12)  

 «Ήρτα ανώρας έσσω σου, τζ’ ήβρα σε πα’ στην τάβλαν
 τιτσίραν, αναβράκωτην
 τζ’ έπιασεν με το γέλιος». (σελ.14)

«Στο περιγιάλιν παρπατά, τα τζύμματα χασκιάζει
τζαι τραππηούσιν πάνω της
 τζαι ππέφτουν πεθαμμένα». (σελ.17)  

 «Θωρεί με τζαι μιτσοκαμμά, πάλε χαμογελά μου
 έρκεται η αλλήθωρη
 πάει στον διπλανό μου». (σελ.18) 


 «Έσει ο κόσμος θεμελιούς, μ’ αρκέψαν τζαι ταράσσουν
 Εν ούλλα που σαπίσασιν
 τζ’ εμείς τζαι οι αγάπες». (σελ.23)  


 «Επήα τζ’ ήβρα τον λαόν, πουκάτω στην παλλούρα
 σύρνω του ρότσο εν πλάσκω

έσει ελιές η κούμνα». (σελ.24)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου