Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Πρόποσις Χρ. Κουππά

     
                         κατά το γεύμα της 31 Δεκεμβρίου 1897
                                  στην Εμπορική Λέσχη

                    Ομογενείς! Σας χαιρετώ με πάλλουσαν καρδίαν,
                    Και απευθύνω προς Υμάς ευχήν θερμήν, μυχίαν
                    Όλοι να ζήσετ’ ευτυχείς, κι όσα επιποθείτε
                    Στο Νέον Έτος εύχομαι να τα αξιωθείτε.

                    Ήτο πικρόν το παρελθόν, ω αδελφοί, στο Έθνος
                    Τηρείται μέχρι σήμερον εις την καρδιάν το πένθος
                    Και η Πατρίς μέχρι του νου εκ των πληγών σφαδάζει
                    Των δε Ελλήνων η καρδιά εισέτι αιμοστάζει.
                    Ενθέρμως λοιπόν εύχομαι ταχέως ν’ ανακύψει,
                    Να δοξασθεί, την συμφοράν στ’ ανάθεμα να ρίψει.
                    Να αναλάμψει η χαρά στο γένος των Ελλήνων
                    Να επανέλθει η εύκλεια των χρόνων μας εκείνων.
                    Άρα, υπέρ του Έθνους μας την πρόποσιν προτείνω
                    Στην θέλησιν του Ποιητού την τύχην του αφήνω.
                    Το Έθνος μας προώρισται, ω αδελφοί, να ζήσει
                    Ούτω το θέλει ο Θεός, και θα ευδαιμονήσει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου