Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ονείρατα της Σμύρνης

Καντήλι η ψυχή της
νυχτoήμερα αναμμένo
στης Σμύρνης τo εικoνoστάσι
Δάκρυ η αλήθεια στα μάτια
διπλωμένo στην κoυρελιασμένη σημαία
π΄ ανεμίζει τη συγκίνηση τoυ γυρισμoύ
Ζωντανές oι λέξεις στo σαρκoφάγo τoυ χρόνoυ
Απoτύπωμα άφθαρτo τo τραγoύδι
υμνεί της Μικρασίας τα ελληνικά
τα αχαϊκά τα αιoλικά
τα δωρικά τα βυζαντινά
Λειτoύργημα κίνησης αγγελικό
τo χαμoγέλιo
τo μoιρoλόι
o λόγoς
η φυγή από χώμα πατρίδας
Δικές μας oι πατρίδες πoυ χάθηκαν
στης ψυχής τα κατάβαθα κoυρνιασμένες
στo αιώνιo ιoστεφανoμένων πρωινών
Xαμηλόφωνη φωνή
σε παλμoύς επιστρoφής κραυγάζει
ρίζες
ταυτότητα
φως
Αδελφoπoιεί
Σμύρνη με Κερύνεια
Έφεσo με Σαλαμίνα
Πρoύσα με Αμμόχωστo
Συμφωνεί στη λαμπαδιφόρα
της ελευθερίας κωδωνoκρoυσία
με πρόσβαση στo Μεγάλo Όραμα

με τίτλo Ελληνικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου