Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ἱστορικό γίγνεσθαι
«Συμβαίνει νά θυμᾶσαι σάν τώρα
νά τ’ ἀκοῦς»
Κική Δημουλᾶ
Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ μένα.
Καί κοίταξε,
νά θεωρῶ πώς μόνο ἐγώ
δεχόμουν βήματα ἐπανερχόμενα
καί ἐπισκεπτικές μορφές
Αἰολέων, Δωριαίων.
Ἀχαιῶν, Ἰώνων
Μινωιτῶν καί Μυκηναίων.
Καί πώς στό παραμύθι τῆς Ρήγαινας
στό κάστρο Βουφαβέντο
πρωταγωνιστικό τόν ρόλο εἶχα.
Τῆς γαρυφαλιᾶς τά μηνύματα
ἐγώ τά μετέφερα στόν Εὐαγόρα.
Τό φῶς τοῦ θρύλου πέφτει λιγοστό
στήν ταραχή τῆς μπλέ ποδιᾶς,
πού φύλαγε τίς προκηρύξεις.
Καταπληγωμένη ἡ ψυχή
τῆς Αἰκατερίνης Κορνάρο
τήν κρύβει στό μαῦρο της πέπλο.
Πολλά δάκρυα ποτίζει τόν διωγμό της.
Πίστωμα πολύγονο, Λατινοφόρο
ἐνδύομαι τό βυζαντινό
τῆς Παλαιολογίνας τῆς Ἑλένης,
καί ἡ δυνατή της θέληση, ἔγινε
ἀνάσα τῶν σκλάβων Κυπρίων.
Κονδυλογραφοῦνται στό χαρτί
«Διά χειρός» Λεοντίου Μαχαιρᾶ.
Στοῦ Αὐγερινοῦ τά Τιτάνια μάτια
ἡ Πούλια μονάχη ἔφεγγε τοῦ Ζήδρου
καί τά «σκαλοπάτια τῆς ἀνηφοριᾶς»
στή δομική τοῦ ἀσυμβίβαστου
ἀπόρθητα τά ἄδυτα τῆς ἐλευθερίας!

Ὁ Σολωμός κι ὁ Ἰσαάκ παρόντες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου