Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

[Παφής εγεννοπλάστηκα...]

[..]

Παφής εγεννοπλάστηκα τζαι γίνηκα 
στα χρόνια τούτα πούμαι τζαι στα στάθη,
ποττέ μουστη ζωήμ μον αθθυμήθηκα
να πω πως η ζωή μου πκιον εχάθην. 

Πικρά, γλυτζιά, ζιω, ππέφτωτζαι σηκώννουμαι 
στες ξενηθκειές, στα κάτεργα τζ΄ αν είμαι, 
τζαι καρτερώ, τζαι κρούζω, τζαι σκοτώννουμαι, 
μέραγ καλήν να δω, να πω κανεί με. 

Τζ΄ ώσπου θωρώ τα γρόνια πως δκιαβαίννουσιν 
τζαι τα κακά μου ΄ κόμα πολλυνίσκουν, 
λαλώ πως τζαι στομ μνήμαν αμ με παίρνουσιν
εν νάρκουνται τζει μέσα να με βρίσκουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου