Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Οι αθάνατοι

Έπρεπεν πάντ’ αθάνατοι να μείνετε στην Τζύπρον μας
εσείς οι δκυο πρωτόμαστροι, Βασίλη τζαι Λιπέρτη
που ντύσετε τους στίχους σας πάνω στην χωρκατόγλωσσαν
τζι εμείς να σας κλουθήσουμεν, όι του όποιος έρτει.

Γιατί τωρά που λείψετε, πολλοί επήραν πάνω τους,
μάχουνται να χαλάσουσιν τους πασιοθεμελιούς σας,
που ξένους να ’ν’ οι μόλες τους, ζαπούνηεςνα κάμνουσιν,
όι να ’ν’ τσιμεντένιοι, πασιοί γοιον τους δικούς σας.

Όμως, ό,τι τζι αν κάμουσιν, εσάς πάλ’ εν σας ρίβκουσιν,
έν’ μάρτυρες τ’ αγάλματα οι λας που σας εκάμαν.
Θέλοντας τζαι μη θέλοντας εννά σας συναφέρνουσιν,
να νώθουν την ξηχάσκιασηντζαι να τους φέρνει κλάμαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου