Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Kρυφή ἐνασχόληση / Νικολάου Θεοδόσης

Φώτης Κόντογλου ὁ Κυδωνιεὺς
Ἄριστος τεχνίτης τοῦ λόγου κατὰ τοὺς ζωγράφους
ἀλλ’ ὄχι καὶ ζωγράφος
Ἐξαίσιος ζωγράφος κατὰ τοὺς τεχνίτες τοῦ λόγου
ἀλλ’ ὄχι καὶ τεχνίτης τοῦ λόγου
Ὁπωσδήποτε ὅμως ὀχληρὸς καὶ γιὰ τὶς δυὸ τάξεις
Ἦταν ὁ ἐλάχιστος ἀδελφὸς
Ποὺ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης του γιὰ τὸ κύριο ἀλλὰ
καὶ τὸ οὐτιδανὸ
Ἔφερνε σὲ ἀμηχανία αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴ μανία
Νὰ διαιροῦν καὶ νὰ ταξινομοῦν.
Γιατί ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ παρεμφερῆ
Πάνοπλος μὲ ὅλα τὰ σύνεργα τῆς κηπευτικῆς
Ἔπαιρνε τοὺς ἐρημικοὺς λοφίσκους τῆς Ἀττικῆς
Καὶ φρόντιζε τὰ μυρίπνοα καὶ ποικιλόχρωμά τους ἄνθη.
Ἦταν φορὲς ποὺ ἄνοιγε μονοπάτια γιὰ εὔκολη πρόσβαση
Ἢ μὲ τὴν παλάμη του ἔκοβε τὸ κρύο, τὸν ἄνεμο, τὴ ζέστη,
Παραμέριζε τοὺς ἀκανθώδεις θάμνους καὶ ἄνοιγε
Χαραμάδες μυστικὲς γιὰ τὴ σαύρα, τὴν ἀράχνη
Τὸ χελιδόνι, τὴ μέλισσα καὶ τ’ ἄλλα.
Ἄνθρωποι καὶ κτήνη
Ζουζούνια καὶ μαμούνια
Κι ὅλα τὰ φτερωτά·
Ἀγγέλοι κι ἀρχαγγέλοι.
Μιλῶ γιὰ κάτι ρημοκλήσια ξεχασμένα
Καταφυγὴ γιὰ καθετὶ ποὺ ὑπάρχει κι ἀναπνέει
Ραντίδα γλυκασμοῦ στὴν ἄνυδρη τὴ γῆ καὶ τὴν ψυχή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου